Witaj na naszym forum!

Tutaj możesz sprawdzać opinie o kontrahentach, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem i odbywać ciekawe dyskusje z ludźmi z branży transportowej. Aby móc dodawać wątki i komentarze i mieć pełen dostęp do wszystkich działów forum, zaloguj się na TransPlace.

Trasnsplace.eu
Wróć

Nie ma jeszcze postów w tym temacie.

P. K. Pako Paweł Kopczyński
13:34 27.12.2011
Pytanie moje dotyczy terminu jaki ma zleceniodawca na zgłoszenie przewoźnikowi reklamacji na wykonaną usługę ?
Dotyczy uszkodzenia przewożonego towaru .????
PILNE !!!!
Z góry dziękuję
P. J. Patis Firma Handlowa Import Eksport Krzysztof Nowicki
13:38 27.12.2011
21 dni?
G. S. Firma Usługi Transportowe Paweł Podsiadły
13:41 27.12.2011
Artykuł 30 konwencji CMR
1. Jeżeli odbiorca przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu albo nie zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj braku lub uszkodzena najpóźniej w chwili dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia, lub w siedem dni od daty dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne - domnimywa się , jeżeli nie ma dowodu przeciwnego, że otrzymał towar w stanie opisanym w liście przewozowym. Zastrzeżenia, przewidziane wyżej, powinny być dokonane na piśmie, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne.
2. Jezeli stan towaru został sprawdzony wspólnie przez odbiorcę i przewoźnika, dowód przeciwny wynikowi tego sprawdzenia nie może być przeprowadzony, chyba że chodzi o braki lub uszkodzenia niewidoczne i jeżeli odbiorca zgłosił przewoźnikowi pisemne zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od daty tego sprawdzenia, nie licząc niedziel i dni świątecznych.

Edytowano 27.12.2011 o godzinie 13:41:39 przez Grzegorz Stumpf
P. K. Pako Paweł Kopczyński
14:14 27.12.2011
dziękuje
A. S. Abc Sikorski Andrzej Sikorski
18:10 27.12.2011
A w Prawie przewozowym (czyli przewozy krajowe):
Art. 76.
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.