rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście Wytycznej nr 3 KE ....to jest podstawa do przestawienia auta.