Ważne! Holenderski kabotaż z płacą minimalną - wyznacz osobę do kontaktu!

Ważne! Holenderski kabotaż z płacą minimalną - wyznacz osobę do kontaktu!

Przepisy dotyczące płacy minimalnej w Holandii zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 r. Jednak brak jasnych wytycznych i komunikatów ze strony władz holenderskich spowodował, że regulacje przeszły bez echa. Poszczególne przepisy będą wchodzić etapami, ale już dziś polski przewoźnik powinien zadbać o dopełnienie podstawowych obowiązków.

Akt prawny znany jako ustawa o minimalnym wynagrodzeniu i minimalnym dodatku urlopowym - Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, tzw WAGW UE, została wprowadzona w ramach wdrożenia w Holandii dyrektyw unijnych o oddelegowaniu nr 96/71/WE i 2014/67/UE.

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele informacji na temat tego aktu, jednak dopiero po ostatnim stanowisku przedstawionym dookreślono zakres zastosowania przepisów do transportu międzynarodowego.

Jednak tylko kabotaż?

Z pierwszych informacji przedstawianych przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy  Ambasadzie RP w Hadze wynikało, że przepisy obejmują zarówno przewozy transgraniczne jak i kabotaż, wyłączając jedynie tranzyt do czasu rozstrzygnięcia skargi przeciwko NIemcom za Milog.

Jednak według najnowszego komunikatu holenderskiego Ministerstwa Spraw Społecznych, delegowanie kierowców, zatrudnionych w zagranicznej firmie, świadczącej usługi transportowe na terytorium w Holandii ma zastosowanie jedynie w przypadku KABOTAŻU.

Polski przewoźnik, wykonujący transport podlegający WAGW UE będzie musiał:

  1. zastosować przepisy o stawce minimalnej oraz socjalne
  2. wskazać osobę do kontaktu
  3. zgłaszać zamiar rozpoczęcia świadczenia usług transgranicznych

Ile wyniesie stawka minimalna?

Według WAGW UE stawka zależy od tygodniowego wymiaru czasu pracy oraz od wieku pracownika, a jeżeli istnieją branżowe układy zbiorowe, to obowiązuje stawka w nich wskazana. Według takiego układu dla sektora transportowego (tzw. CAO) płaca kierowcy w ruchu międzynarodowym wynosi 13,91 euro brutto za godzinę.

14334839-c35c-4f5e-9e32-ca557a5ab5d1?server=place0

UWAGA!!! Władze holenderskie w swoich wytycznych już teraz wyraźnie wykluczyły  możliwość zaliczania do wynagrodzenia diet z tytułu podróży służbowej, a także wydatków poniesionych na utrzymanie i zakwaterowanie.

Pozostałe obowiązki przewoźnika:

Poza wymogami płacowymi do polskiego kierowcy znajdą zastosowanie też inne przepisy prawa holenderskiego:

  1. maksymalne okresy pracy i minimalne okresy odpoczynku,
  2. minimalne płatne roczne urlopy,
  3. warunki zatrudniania pracowników, w szczególności pozyskiwanie pracowników poprzez firmy pośrednictwa pracy,
  4. zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy, środki ochronne w zakresie zasad i warunków zatrudniania kobiet w ciąży, kobiet po porodzie, dzieci czy nieletnich,
  5. równość traktowania kobiet i mężczyzn, stosowanie przepisów w zakresie niedyskryminacji.

Osoba do kontaktu  

Już dziś polskie firmy świadczące usługi podlegające WAGWUE na terenie Holandii powinny - zgodnie z art. 7 ustawy - wyznaczyć osobę kontaktową na czas świadczenia usługi, która będzie odpowiedzialna za kontakt z ministrem właściwym do spraw socjalnych i zatrudnienia oraz za przekazywanie informacji dotyczących świadczenia usług transgranicznych.

W razie kontroli, holenderska inspekcja pracy może poprosić o dane kontaktowe do tej wyznaczonej osoby. W związku z brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących wyznaczania osoby do kontaktu, może być to osoba z przedsiębiorstwa delegującego pracownika, która będzie w stanie komunikować się przynajmniej w języku angielskim z przedstawicielami holenderskiej Inspekcji Pracy.

Obowiązki przyszłe

Nowa ustawa wprowadza obowiązki które wejdą w przyszłości m.in. dotyczący obowiązku zgłoszenia pracownika delegowanego oraz miejsca przechowywania dokumentacji potwierdzającej wypłatę płacy minimalnej. Wynika to z faktu, iż artykuł 8 holenderskiej ustawy wejdzie w życie w terminie późniejszym (najprawdopodobniej początkiem 2018 roku).

Władze holenderskie mają zamiar egzekwować przepisy o płacy minimalnej  w stosunku do zagranicznych przewoźników, nie tylko poprzez kontrole drogowe, ale także idąc za przykładem Niemców poprzez współodpowiedzialność za ich przestrzeganie krajowych zleceniodawców.

Nadal w kwestii interpretacji przepisów holederskich pozostaje wiele pytań, dlatego przed rozpoczęciem operacji w Holandii należy zweryfikować bieżące wytyczne.

Autorem artykułu jest Anna Widuch - Radca Prawny z kancelarii TransLawyers

_______________________________

Zobacz, najnowszy odcinek Trans.INFO: 

f7707d6c-d9ba-4c92-be3a-19804979a98e?server=place1


See also: