Średni termin płatności w sektorze transportu skrócił się w Hiszpanii do 86 dni

Średni termin płatności w sektorze transportu skrócił się w Hiszpanii do 86 dni

Krajowa Federacja Związków Przewoźników Transportu Drogowego w Hiszpanii (Fenadismer) przeanalizowała rozwój form i terminów płatności za usługi w transporcie drogowym w Hiszpanii. Badania prowadzone były od lipca 2012 i zrealizowane zostały na 800 znanych przedsiębiorstwach zajmujących się transportem ciężarowym w sektorze publicznym. Celem ich było zweryfikowanie, czy przestrzegane są przepisy dotyczące terminów płatności, zgodnie z którymi klient na zapłatę ma 30 dni od momentu świadczenia usługi. Okres ten można wydłużyć maksymalnie do 60 dni, jeśli strony tak wcześniej ustalą.

Wg wyników z lutego tego roku, preferowaną przez klientów formą płatności za usługi transportowe jest przelew – 36%, zaraz po nim faktoring odwrotny – 34%, weksel własny – 29%, a na końcu czek z zaledwie 1%.

Skraca się średni termin płatności

W lutym, podobnie jak w styczniu, aż 70% klientów firm transportowych płaci za ich usługi z opóźnieniem, nie przestrzegając przy tym przepisów. Natomiast skrócił się średni termin płatności, w stosunku do poprzedniego miesiąca i, zamiast 90 dni, przedsiębiorstwa czekają na zapłatę za świadczone usługi średnio 86 dni.


Autor: Bartłomiej Nowak


See also: