Reputacja przedsiębiorstwa jest kluczowa przy zawieraniu umów o świadczenie usług transportowych i logistycznych

Reputacja przedsiębiorstwa jest kluczowa przy zawieraniu umów o świadczenie usług transportowych i logistycznych

Niemiecki magazyn zlecił agencji Kleffmann zrealizowanie ankiet na grupie 400 profesjonalistów z zakresu logistyki w niemieckich przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej, przemysłowej i handlowej.

Raport zatytułowany „Wizerunkowy ranking dla usług transportowych i logistycznych w 2016” zagłębia się zarówno w kwestię wizerunku małych i średnich przedsiębiorstw, które działają lokalnie, jak i reputacji największych w Europie firm logistycznych.

Wyniki pokazują ponadto, że o wizerunku przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne i transportowe decydują głównie trzy czynniki: stosunek ceny do wydajności, jakość usługi i obsługa klienta. Inny istotny faktor stanowi również fakt spełniania przez usługi norm wymaganych przez zleceniodawcę oraz przestrzeganie przez usługodawcę obowiązujących przepisów.

Wg rankingu sporządzonego latem 2015 przez Merco, Inditex, Mercadona, Santander, Repsol i Telefónica to firmy o najlepszej reputacji działające w Hiszpanii.


Autor: Bartłomiej Nowak


See also: