Obsługa tachografu - szkolenie obowiązkowe!

Obsługa tachografu - szkolenie obowiązkowe!

Zgodnie z przepisami UE, od 2. marca tego roku spedytorzy i przewoźnicy mają obowiązek przeszkolenia swoich kierowców z obsługi analogowych lub cyfrowych tachografów. Unia Europejska wyraźnie nakłada odpowiedzialność za instruktaż na przedsiębiorców. Od teraz mają oni wobec kierowców obowiązek szkolenia i instruktażu prawidłowej obsługi analogowego lub cyfrowego tachografu. Zgodnie z obowiązującym od 2. marca rozporządzeniem Unii Europejskiej, art. 33: „Przedsiębiorca transportowy jest odpowiedzialny za odpowiednie przeszkolenie zatrudnianych przez siebie kierowców z zakresu prawidłowego funkcjonowania tachografu oraz za przekazanie mu instrukcji właściwej obsługi”. Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany do „regularnego kontrolowania” pracowników pod kątem prawidłowej obsługi wspomnianego urządzenia pomiarowego.


Autor: Bartłomiej Nowak


See also: