Hiszpański rząd wznawia Plan PIMA Transporte

Hiszpański rząd wznawia Plan PIMA Transporte

To pionierskie na skalę europejską przedsięwzięcie skupia się na renowacji flot transportowych. Ma ono polegać na ułatwieniu finansowania zakupu pojazdów użytkowych i przemysłowych poprzez pożyczki, leasing, wynajem na warunkach preferencyjnych w stosunku do oferowanych na rynku.

Pierwsza edycja planu PIMA odbyła się w zeszłym roku, a wsparcie ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego wyniosło wtedy 450 milionów euro. Dotacji w takiej samej kwocie udzieliły uczestniczące w programie banki na sfinansowanie pojazdów użytkowych i przemysłowych.

Odnowiony zostanie park pojazdów

Wg Krajowego Związku Producentów „nowy program będzie kluczowy dla parku pojazdów przemysłowych i użytkowych i pozwoli odnowić go i zwiększyć tak, aby mógł on zbliżyć się do poziomu ekonomicznego rozwoju państwa. Ta inicjatywa pozwoli także na stworzenie niezawodnej floty bardziej wydajnych pojazdów”


Autor: Bartłomiej Nowak


See also: