Belgia przedstawia 30 metod walki z 'dumpingiem socjalnym' w sektorze transportu drogowego

Belgia przedstawia 30 metod walki z 'dumpingiem socjalnym' w sektorze transportu drogowego

Belgijskie stowarzyszenia przewoźników, urzędy i organizacje zajmujące się ochroną zatrudnienia, związki zawodowe oraz rząd zatwierdziły ostatnio „Plan Przeciwdziałania Nieuczciwej Konkurencji w Sektorze Transportu”.

Plan ten zawiera 30 sposobów zwalczania 'dumpingu socjalnego' w transporcie drogowym, w sektorze, który daje pracę 60 000 osób i w którym w ciągu ostatnich 6 lat, za sprawą nieuczciwej konkurencji, głównie ze strony przedsiębiorstw z Europy Wschodniej, zredukowanych zostało ponad 5 000 stanowisk.

Mimo że spora część planu odnosi się do działań w Belgii 16 z 30 punktów można zastosować także w innych regionach. Belgijscy przewoźnicy domagają się zintensyfikowania kontroli zarówno kierowców, jak i pojazdów z zagranicy, którzy operują w kraju. Siedem z czternastu pozostałych metod ma zostać zrealizowana w całym regionie Beneluksu, kolejnych siedem odnosi się do Unii Europejskiej - dotyczy zmian własnych przepisów, regulujących sektor transportu w skali międzynarodowej oraz relacji Belgii z innymi krajami.

Ponadto Belgia zaprasza do współpracy kraje sąsiednie, w szczególności Francję i Niemcy, aby wspólnie stworzyć „Benelux Plus”, w porozumieniu pod kątem warunków pracy i rynkowych oraz transportu. Jednocześnie, Belgowie wyrażają potrzebę zharmonizowania sankcji i norm na poziomie europejskim także w innych kwestiach.

Realizacja działań ujętych w planie ruszy w ciągu najbliższych miesięcy, choć niektóre inicjatywy, jak na przykład stworzenie komisji monitorującej, zostały już podjęte.


Autor: Bartłomiej Nowak


See also: