Amerykańscy kierowcy ciężarówek będą prowadzić dzienniki pokładowe

Amerykańscy kierowcy ciężarówek będą prowadzić dzienniki pokładowe

Jak sądzi Anthony Fox, sekretarz Departamentu Transportu, wdrożenie elektronicznego systemu gromadzenia informacji to nie tylko ułatwienia dla kierowców, ale również duży krok w zapewnieniu im bezpieczeństwa. Ponadto usprawni to pracę podczas kontroli - inspektorzy szybko i sprawnie wykryją wykroczenia i nieprawidłowości.

Eksperci szacują. że zastosowanie elektronicznych dzienników pokładowych pozwoli zaoszczędzić nawet 1 mld dolarów rocznie. Zbieranie, analiza i przechowywanie dokumentów jest bardzo kosztowne.

Departament Transportu Stanów Zjednoczonych ocenia program modernizacji ciężarówek bardzo przychylnie - przyniesie on bowiem korzyści wszystkim stronom: kierowcy będą bardziej czujni, jeśli chodzi o ruch drogowy i powierzone im mienie, zmniejszy się ilość wypadków drogowych, zostaną uproszczone procedury kontroli i analizy danych.

Współczesne dzienniki pokładowe monitorują czas pracy kierowców, stan silników, miejsce pobytu pojazdów i trasę, jaką przejechały. Ponadto pozwalają bardzo szybko zlokalizować tych kierowców, którzy popełnili wykroczenia.

Urządzenie E-log nie jest obowiązkowe. Przewoźnicy mają możliwość skorzystania z innego, alternatywnego sprzętu monitorującego pojazdy. Firmy, wykonujące tranzyt na terenie Stanów Zjednoczonych, np. z Kanady czy Meksyku, również powinny zaopatrzyć się w podobne rozwiązanie.


Autor: Bartłomiej Nowak


See also: